Chào mừng các bạn đến với khóa học Vật lý đại cương

Trong học phần này, chúng ta sẽ cùng trao đổi những kiến thức cơ bản của Vật lý và các ứng dụng của chúng liên quan đến Sinh học. Từ đó, hiểu biết thêm về các nguyên lý hoạt động, kiến thức của một số máy móc, công cụ phục vụ cho lĩnh vực Sinh học như máy phân tích quang phổ, đánh dấu đồng vị phóng xạ ....