Khoá tập huấn “Dạy học trực tuyến với lớp học đảo ngược” (flipped classroom).