NHẬP MÔN CNTT

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên một cái nhìn khái quát về lịch sử phát triển và hình thành của ngành CNTT, các kiến thức cơ bản về tin học cơ sở (máy tính điện tử, hệ thống đếm, hệ điều hành, internet, thư điện tử, …), tin học văn phòng (soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính, soạn thảo trình diễn) và ngôn ngữ lập trình Python. Bên cạnh đó môn học cũng giới thiệu khái quát các nghề nghiệp có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến CNTT, mà những sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT có thể đảm nhiệm.