MỤC TIÊU MÔN HỌC

Biết  hiểu về phương pháp 5S, cách nhận diện từ đó thực hiện những hoạt động cắt giảm lãng phí thời gian, chi phítiền bạccách sắp xếp công việc,… để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thực hànhsáng tạo từ những kiến thức của môn học để nâng cao năng lực bản thânxây dựng cho mình tính tự giác  kỷ luật.

NỘI DUNG MÔN HỌC

  • Khái niệm 5S  Kaizen

  • Phương pháp thực hiện 5S  Kaizen vào cuộc sống hằng ngày

  • Cách thức áp dụng 5S  Kaizen vào dự án cụ thể trong công việc.

  • Các giá trị thực tế ứng dụng vào cuộc sống hằng ngày  công việc từ 5S  Kaizen